Usługi specjalistyczne

 

  • Wykonanie do uzgodnienia dokumentacji technicznej urządzeń ciśnieniowych podlegających dyrektywie ciśnieniowej 97/23 WE i warunkom Dozoru Technicznego w zakresie projektowania, konstrukcji, wytwarzania i naprawy, eksploatacji.
  • Projekt i dobór urządzeń do odbioru nadmiaru ciepła w kotłach spełniających wymagania normy PN-EN 303-5, zabezpieczonych w układach zamkniętych w oparciu o opracowane wytyczne do projektowania nr RL/01/2009/NS zaopiniowane przez UDT.
  • Dokumentacja techniczna naszyn i urządzeń wg indywidualnych potrzeb spełniające specyficzne i branżowe wymagania i przepisy.