Oznaczenie CE - Dokumentacja oceny zgodności

  • Opracowanie i przygotowanie dokumentacji oceny zgodności wyrobu dla oznaczenia ”CE” zgodnie z wymaganiami dyrektyw nowego podejścia UE

- maszynowej
- ciśnieniowej
- budowlanej