Doradztwo techniczne

Porady i konsultacje techniczne dotyczące branży grzewczej, aparatury przemysłowej, maszyn i konstrukcji inżynierskich, analiz techniczno-ekonomicznych, specyfiki oceny zgodności wyrobu i oznaczenia „CE”, modernizacja i postęp techniczny.