O firmie

Firma działa na rynku od 10 lat, powstała na bazie 20 letniego doświadczenia i służy pomocą i doradztwem technicznym oraz stanowi zaplecze techniczne dla małych firm i zakładów produkcyjnych w zakresie opracowania i przygotowania dokumentacji technicznej.

Zadaniem firmy jest podejmowanie różnorodnych działań dotyczących całości zagadnień techniczno-organizacyjnych "od pomysłu do przemysłu" obejmujących opracowanie założeń wstępnych, projektów technicznych, dokumentacji konstrukcyjnej, dokumentacji oceny zgodności wyrobu wymaganej dla oznaczenia znakiem "CE", analiz techniczno-ekonomicznych, nadzór nad produkcją nowych i zmodernizowanych wyrobów branży kotłów grzewczych, aparatury przemysłowej, maszynowej, urzadzeń ciśnieniowych.

Celem firmy jest również podejmowanie tematów niestandardowych wymagających indywidualnego podejścia z uwzględniem specyfiki zagadnienia i uznanej praktyki inżynierskiej.

Firma posiada opracowane własne wytyczne do projektowania zaopiniowane przez UDT "Zasady doboru naczyń schładzających do odbioru nadmiaru ciepła z kotłów na paliwa stałe do mocy 300kW zabezpieczonych w układzie zamkniętym z naczyniem przeponowym"