Centrum Techniki i Urządzeń Grzewczych "RUTKAL"

glowna

Centrum Techniki i Urządzeń Grzewczych "RUTKAL" jest firmą działającą w sektorze kotłów grzewczych, urządzeń ciśnieniowej, aparatury przemysłowej, maszyn oraz konstrukcji inżynierskich i budowlanych.

Firma „RUTKAL” zajmuje się jest przygotowaniem i opracowaniem kompleksowej dokumentacji technicznej począwszy od opracowania założeń, poprzez projekt, przeprowadzenie i nadzór ewentualnych badań a w końcowym efekcie wdrożenie urządzeń i wyrobów do produkcji wg życzenia i uznania klienta z uwzględnieniem wymagań UE i dyrektyw nowego podejścia w zakresie certyfikacji i oznaczenie wyrobu znakiem „CE”.

 
W ramach swojej działalności i kompleksowej obsługi klienta firma współpracuje z instytucjami naukowo-technicznymi i badawczymi, jednostkami notyfikowanymi, UDT i UPRP. 

Zakres działania firmy obejmuję:

 ETYKIETY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ DLA KOTŁÓW NA PALWIA STAŁE

Znalezione obrazy dla zapytania etykieta energetyczna

PROJEKTOWANIE I KONSTRUKCJA

OZNACZENIE "CE" - DOKUMENTACJA OCENY ZGODNOŚCI

USŁUGI SPECJALISTYCZNE

DORADZTWO TECHNICZNE